Тя е една от трите жени в света с компютърен „Нобел“